Onderwerp: Innovatie

Met innovatie bedoelen we het vermogen om de wereld om je heen (en jezelf dus ook) in positieve zin te laten veranderen. Je ontwikkelt je nieuwsgierigheid en creativiteit, leert analysren en blijft ondertussen kritisch nadenken.