Onderwerp: Efficiënt werken

Efficiënt werken betekent dat je structuur en orde aanbrengt in hoe je je taken volbrengt. Hoeveel structuur je nodig hebt, bepaal je zelf. Zo’n structuur uit zich meestal in gewoontes of routines, die je bijvoorbeeld aan het begin of het eind van je werkdag of -week doet, zoals je bureau opruimen of een takenlijst scannen met wat er vandaag moet gebeuren. Voor de een kost het behouden van die structuur meer moeite van voor de ander. Hier lees je de beste tips!